Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Agentura podporovaného zaměstnávání - sociální rehabilitace

Agentura poskytuje uživatelům službu sociální rehabilitace dle zákona o sociálních službách §70 a podporuje je v samostatnosti a soběstačnosti.

Vznikla v září 2005 jako úsek Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích. První impuls pro vznik agentury vzešel z Komunitního plánování města Litoměřice, služba podobného charakteru v litoměřickém regionu chyběla. 

 

Poslání
Podporujeme lidi se zdravotním postižením, aby rozvojem dovedností zvýšili svou samostatnost a přiblížili se tak životu ve společnosti.

  

Komu je služba určena
Lidem se zdravotním postižením - tělesným, mentálním, kombinovaným a duševním onemocněním, kteří potřebují podporu při získávání dovedností a začleňování do společnosti. Jedná se o uživatele domovů sociální péče, chráněných bydlení v okolí a uživatele, kteří žijí doma. Služba je poskytována uživatelům z Litoměřicka ve věku
18 – 64 let. 

  

Cíle služby
1. Zvýšit úroveň samostatnosti uživatelů služeb – prostřednictvím nácviku dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
2. Integrace osob s postižením na trh práce a tedy naplnění základního lidského práva občana - práva na práci.
3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
4. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.
5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 
 
 
Délka poskytování služby: 2 roky - služba je poskytována zdarma.

  

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

Pro další informace nás kontaktujte  
 
Leták o Agentuře pro veřejnost  (dokument MS Word)Leták pro veřejnost  

 

 

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha