JIŽ 22 LET PODPORUJEME LIDI            
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM              
A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM            

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Nejbližší akce

všechny akce

Poslední články

všechny články

Litoměřický deník - Společnost dobrovolníky potřebuje jako sůl

8. 2. 2015

Lidí, kteří by pro druhého, jenž není s nimi nijak spřízněn, něco vykonali nebo mu dali něco zadarmo, není mnoho. Můžeme je nazývat dobrovolníky. Na jejich činnosti hlavně v oblasti sociální péče je do značné míry závislá práce hlavně neziskových organizací.

 

                     

 

  

NAZEV WEBU