JIŽ 22 LET PODPORUJEME LIDI            
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM              
A SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM            

Přejeme požehnané Velikonoce

Přejeme požehnané Velikonoce

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Nejbližší akce

všechny akce

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. 4.

 

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích vyhlašuje

VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

„Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením“

 

Zadavatel Vás v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako zájemce o veřejnou zakázku vyhlášenou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Ukončení příjmu žádostí je prodlouženo do 28.4.2014 do 15:00.

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ke stažení (dokument MS Word)VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ke stažení

  

2. 4. 15:00 — 16. 5. 15:00 Výstava Petra Sobotky - S Tatrou kolem s...

4. 4. 18:00 — 2. 5. 19:00 Výstava fotografií Jiřího Semana

Poslední články

všechny články

Exkurze klientů APZ na jezu v Doksanech

15. 4. 2014
8.4.2014 se klienti Agentury podporovaného zaměstnávání zúčastnili exkurze na jezu v Doksanech, kde je i vodní elektrárna.

 

NAZEV WEBU