Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením

  • projekt realizovaný Diakonií ČCE – Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích byl podpořen v rámci ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF.

Doba realizace: 1. 10. 2012 – 2. 7. 2015

Místo realizace: Litoměřice, Rooseveltova 716/7

 

V projektu byly rekonstruovány prostory farního domu Českobratrské církve evangelické pro potřeby sociální služby Centrum denních služeb při Diakonii ČCE v Litoměřicích. Tato sociální služba byla provozována v dosluhujících, pouze částečně bezbariérových suterénních prostorách ve stejném domě, které již přestali vyhovovat nárokům popsaným ve standardu kvality poskytovaných služeb. Celá akce umožnila vytvořit v podkroví nový, větší a moderní bezbariérový prostor pro poskytování služby lidem se zdravotním, zejména mentálním postižením nad 18 let. Stávající okamžitá denní kapacita služby – 20 klientů se zvýšila o čtvrtinu, tedy na 25. Služba je po realizaci projektu schopna přijímat i zájemce s vyšším stupněm imobility (např. vozíčkáře) a nadále zvyšovat kapacitu. Projekt rezonuje s cíli a opatřeními strategického dokumentu - 3. Komunitní plán sociálních služeb v Litoměřicích.

Partnery projektu jsou Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích, Město Litoměřice, Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, p.o.Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o.

 

FOTOGRAFIE Z PRŮBĚHU PRACÍ PŘI REKONSTRUKCI SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

 

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz 

 

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU