Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením

  • projekt realizovaný Diakonií ČCE – Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích byl podpořen v rámci ROP Severozápad, který je spolufinancován ERDF.

Doba realizace: 1. 10. 2012 – 2. 7. 2015

Místo realizace: Litoměřice, Rooseveltova 716/7

 

V projektu byly rekonstruovány prostory farního domu Českobratrské církve evangelické pro potřeby sociální služby Centrum denních služeb při Diakonii ČCE v Litoměřicích. Tato sociální služba byla provozována v dosluhujících, pouze částečně bezbariérových suterénních prostorách ve stejném domě, které již přestali vyhovovat nárokům popsaným ve standardu kvality poskytovaných služeb. Celá akce umožnila vytvořit v podkroví nový, větší a moderní bezbariérový prostor pro poskytování služby lidem se zdravotním, zejména mentálním postižením nad 18 let. Stávající okamžitá denní kapacita služby – 20 klientů se zvýšila o čtvrtinu, tedy na 25. Služba je po realizaci projektu schopna přijímat i zájemce s vyšším stupněm imobility (např. vozíčkáře) a nadále zvyšovat kapacitu. Projekt rezonuje s cíli a opatřeními strategického dokumentu - 3. Komunitní plán sociálních služeb v Litoměřicích.

Partnery projektu jsou Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích, Město Litoměřice, Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, p.o.Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p.o.

 

FOTOGRAFIE Z PRŮBĚHU PRACÍ PŘI REKONSTRUKCI SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

 

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz 

 

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha