Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

S Vámi to zvládneme i v nejisté sezóně

S Vámi to zvládneme i v nejisté sezóně
10. 11. 2011

Motto večera „S Vámi to zvládneme i v nejisté sezóně“ vzali návštěvníci za své a Diakonii podpořili částkou, která se vyšplhala k půlce miliónu.

Letošní společenský večer s aukcí jsme v Litoměřicích pořádali již po sedmnácté, a přesto mnoho věcí se v něm událo poprvé.

Poprvé s námi, pracovníky Diakonie, pořádali společenský večer také uživatelé našich služeb. Moderování se ujala se Zdeňkem Bártou Marie Kůrková, která využívá podpory v samostatném bydlení, jiní nosili dražené exponáty, další pomáhali při prodeji výrobků z chráněné dílny, připravovali a obsluhovali na rautu, asistovali při prodeji vstupenek atd. Vše šlo jako po drátkách. Každý, kdo chtěl, našel pro sebe uplatnění a stal se tak důležitým kolečkem v dobře fungujícím hodinovém stroji. Mají za to náš dík a obdiv.

Poprvé jsme si také zabubnovali a zachrastili při hledání společného rytmuDrum circlu pod vedením Petry Šimánkové.

Zazpívali jsme si s hostem večera Janem Budařem. Podařilo se mu navodit a udržet až do konce strhující atmosféru.

Poprvé měli také návštěvníci možnost zakoupit dárkové balíčky s certifikáty a podpořit tím Diakonii. Každý balíček v sobě skrýval jedinečné hrnečky, které nikde jinde nekoupíte a kvalitní kávu. I když o balíčky byl zájem, ještě jsou nějaké k mání

Poprvé jsme měli na rautu z Klobouku vedle již osvědčených slaných i sladkých dobrot také navařená teplá jídla, třeba guláš nebo výborné palačinky s ovocem.

To nejdůležitější prvenství ale bylo to, že se aukce vyšplhala k částce téměř půl miliónu. Tempo, které nám zpočátku připadalo příliš pomalé, během večera nabralo na rychlosti a v závěrečném součtu jsme dosáhli 487 880 Kč. Je to pro nás velká vzpruha při vstupu do nejisté sezóny, která nás v příštím roce čeká.

Srdečně děkujeme všem, kteří se zasloužili o mimořádně úspěšný průběh a hlavně výsledek této akce. Přejeme všem tvůrcům, kteří darovali do dražby svá díla, ať je múzy neopouštějí a dražitelům, ať jim vydražená díla přinášejí hodně radosti.

 

Přečtěte si také článek z Litoměřického deníku a prohlédněte fotografie z večera.

Související galerie

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU