Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou, která vznikla v roce 2009 jako úsek Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. Úzce spolupracují s chráněným pracovištěm restaurace Klobouk, kde přímo v provozu zajišťují pracovně tréninkový program.  

 
Poslání:
Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak, aby měli po absolvování tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

 
Cíl služby:
Cílem Sociálně terapeutických dílen je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů,
tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností pracovního uplatnění.

 

 • Poskytujeme podporu při nácviku dovedností, zaměřených na zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
 • Podporujeme obnovování či upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Podporujeme klienty k samostatnosti, prostřednictvím osvojování si nových znalostí
 • Pracovní dovednosti a návyky si klienti mohou trénovat v rámci těchto pracovních pozic:
                   - pomocný číšník/číšnice
                   - pomocný kuchař/ka
                   - uklizeč/ka
                   - zahradník/zahradnice
                   - pracovní/pracovnice pro práci s prádlem

 

Komu je služba určena:

Jsme tu pro lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením ve věku 16 - 64 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dostatečné pracovní dovednosti a návyky.

Prostřednictvím naší služby dáváme možnost si v průběhu jednoho roku vše potřebné natrénovat a snáze tak najít zaměstnání.

 


   
 

 

 

Pro další informace nás můžete kontaktovat 

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

 

 

 

Tato služba je podpořena z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období 1. 2. 2013 – 31. 12. 2014 pod reg. č.: CZ 1.04/3.1.00/05.00069.

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU