Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou, která vznikla v roce 2009 jako úsek Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích. Úzce spolupracují s chráněným pracovištěm restaurace Klobouk, kde přímo v provozu zajišťují pracovně tréninkový program.  

 
Poslání:
Posláním Sociálně terapeutických dílen v Terezíně je poskytovat podporu lidem s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a zdravotním postižením při osvojování sociálních a pracovních dovedností tak, aby měli po absolvování tréninkového programu větší šanci uspět na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

 
Cíl služby:
Cílem Sociálně terapeutických dílen je zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů,
tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností pracovního uplatnění.

 

 • Poskytujeme podporu při nácviku dovedností, zaměřených na zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění
 • Podporujeme obnovování či upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Podporujeme klienty k samostatnosti, prostřednictvím osvojování si nových znalostí
 • Pracovní dovednosti a návyky si klienti mohou trénovat v rámci těchto pracovních pozic:
                   - pomocný číšník/číšnice
                   - pomocný kuchař/ka
                   - uklizeč/ka
                   - zahradník/zahradnice
                   - pracovní/pracovnice pro práci s prádlem

 

Komu je služba určena:

Jsme tu pro lidi s lehkým až středně těžkým mentálním postižením ve věku 16 - 64 let, kteří chtějí pracovat, ale nemají pro to dostatečné pracovní dovednosti a návyky.

Prostřednictvím naší služby dáváme možnost si v průběhu jednoho roku vše potřebné natrénovat a snáze tak najít zaměstnání.

 


   
 

 

 

Pro další informace nás můžete kontaktovat 

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

 

 

 

Tato služba je podpořena z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období 1. 2. 2013 – 31. 12. 2014 pod reg. č.: CZ 1.04/3.1.00/05.00069.

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha