Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba, která je poskytována na území města Terezín a v přilehlých městech a obcích v dojezdové vzdálenosti do 10 km.
 
Podpora poskytovaná ve službě Podpora samostatného bydlení je zaměřena na to, aby uživatelé/uživatelky zvládli samostatné bydlení. Podpora je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů/uživatelek, a to formou pravidelných konzultací a asistencí, které cíleně vedou k získání potřebných návyků a dovedností (orientace v místě bydliště, nakupování, vaření, úklid, domácí práce, hygiena, styk s úřady, hospodaření s penězi, komunikace se sousedy, volný čas).
 
Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým až středně těžkým mentálním znevýhodněním a duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let, kteří chtějí samostatně bydlet a jejichž schopnosti a dovednosti jsou omezeny do té míry, že potřebují  individuální podporu.  Podmínkou při vstup do služby je schopnost základní sebeobsluhy. Doslužby mohou vstoupit i jednotlivci nebo páry, které mají děti.
 
Posláním podpory samostatného bydlení je poskytnout lidem s mentálním znevýhodněním a duševním onemocněním při bydlení takovou podporu, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným sběžným způsobem života jejich vrstevníků.
 
Cílem Podpory samostatného bydlení je podporovat soběstačnost uživatelů/uživatelek v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti. Dalším cílem je umožnit uživatelům/uživatelkám žít běžným způsobem života, posilovat jejich nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování.

 

                         

  

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

 

Pro další informace nás kontaktujte

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha