Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba, která je poskytována na území města Terezín a v přilehlých městech a obcích v dojezdové vzdálenosti do 10 km.
 
Podpora poskytovaná ve službě Podpora samostatného bydlení je zaměřena na to, aby uživatelé/uživatelky zvládli samostatné bydlení. Podpora je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů/uživatelek, a to formou pravidelných konzultací a asistencí, které cíleně vedou k získání potřebných návyků a dovedností (orientace v místě bydliště, nakupování, vaření, úklid, domácí práce, hygiena, styk s úřady, hospodaření s penězi, komunikace se sousedy, volný čas).
 
Cílovou skupinou jsou lidé s lehkým až středně těžkým mentálním znevýhodněním a duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let, kteří chtějí samostatně bydlet a jejichž schopnosti a dovednosti jsou omezeny do té míry, že potřebují  individuální podporu.  Podmínkou při vstup do služby je schopnost základní sebeobsluhy. Doslužby mohou vstoupit i jednotlivci nebo páry, které mají děti.
 
Posláním podpory samostatného bydlení je poskytnout lidem s mentálním znevýhodněním a duševním onemocněním při bydlení takovou podporu, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným sběžným způsobem života jejich vrstevníků.
 
Cílem Podpory samostatného bydlení je podporovat soběstačnost uživatelů/uživatelek v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti. Dalším cílem je umožnit uživatelům/uživatelkám žít běžným způsobem života, posilovat jejich nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování.

 

                         

  

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

 

Pro další informace nás kontaktujte

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU