Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Domov pro matky s dětmi

Charakteristika Domova pro matky s dětmi (DMD)

DMD Litoměřice je sociální službou, jejímž poskytovatelem je od roku 1999 Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE v Litoměřicích. Partnerem je Město Litoměřice. DMD poskytuje nepřetržitou cílenou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Domov poskytuje matkám s dětmi bezpečné prostředí. Služba je poskytována nepřetržitě na adrese Liškova 1543/43, 412 01 Litoměřice.

 

Poslání DMD

Posláním Domova je poskytovat azylové ubytování matkám s dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov pro matky s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí.

 

Cílová skupina uživatelek služeb DMD

Cílovou skupinu tvoří matky s nezaopatřenými dětmi, případně těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

 

Cíl služby:

 • zajistit uživatelkám ubytování v bezpečném prostředí
 • v rámci Sociálního programu motivovat k samostatnému rozhodování směřující ke změně nepříznivé životní situace
 • zajistit poskytování služby profesionálně připraveným personálem

 

 Vzdělávací, terapeutické a aktivizační služby v rámci sociálního programu DMD

 • doplňování jazykových vědomostí
 • nácvik vyjadřovacích schopností
 • nácvik modelových situací (Job-klub)
 • základy práce s PC, internet, e-mail
 • videotrénink interakcí
 • arteterapie
 • SCÉNOTEST – nově od 9/2013
 • volnočasové aktivity pro matky s dětmi
 • Dámské kluby - besedy s odborníky (lékaři, Policie ČR, ...)
 • volnočasové aktivity pro děti
 • možnost konzultací i po odchodu ze zařízení

 

Prohlédněte si fotografie z akcí DMD
 

 

Pro další informace nás kontaktujte

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

 

 

 

Tato služba je podpořena z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období 1. 2. 2013 – 31. 12. 2014 pod reg. č.: CZ 1.04/3.1.00/05.00069.

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU