Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Domov pro matky s dětmi

Charakteristika Domova pro matky s dětmi (DMD)

DMD Litoměřice je sociální službou, jejímž poskytovatelem je od roku 1999 Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE v Litoměřicích. Partnerem je Město Litoměřice. DMD poskytuje nepřetržitou cílenou pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Domov poskytuje matkám s dětmi bezpečné prostředí. Služba je poskytována nepřetržitě na adrese Liškova 1543/43, 412 01 Litoměřice.

 

Poslání DMD

Posláním Domova je poskytovat azylové ubytování matkám s dětmi, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto procesu využívat podpory, které Domov pro matky s dětmi v rámci poskytovaných služeb nabízí.

 

Cílová skupina uživatelek služeb DMD

Cílovou skupinu tvoří matky s nezaopatřenými dětmi, případně těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

 

Cíl služby:

 • zajistit uživatelkám ubytování v bezpečném prostředí
 • v rámci Sociálního programu motivovat k samostatnému rozhodování směřující ke změně nepříznivé životní situace
 • zajistit poskytování služby profesionálně připraveným personálem

 

 Vzdělávací, terapeutické a aktivizační služby v rámci sociálního programu DMD

 • doplňování jazykových vědomostí
 • nácvik vyjadřovacích schopností
 • nácvik modelových situací (Job-klub)
 • základy práce s PC, internet, e-mail
 • videotrénink interakcí
 • arteterapie
 • SCÉNOTEST – nově od 9/2013
 • volnočasové aktivity pro matky s dětmi
 • Dámské kluby - besedy s odborníky (lékaři, Policie ČR, ...)
 • volnočasové aktivity pro děti
 • možnost konzultací i po odchodu ze zařízení

 

Prohlédněte si fotografie z akcí DMD
 

 

Pro další informace nás kontaktujte

 

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

 

 

 

Tato služba je podpořena z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji v období 1. 2. 2013 – 31. 12. 2014 pod reg. č.: CZ 1.04/3.1.00/05.00069.

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha