Diakonie v Litoměřicích

Výrobky našich chráněných dílen

Výrobky našich chráněných dílen

Prohlédněte si náš Katalog výrobků

Kdo jsme?

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení vzniklo v lednu roku 2008. Impulsem pro vznik služby bylo komunitní plánování města Litoměřice, které ukázalo, že služba podobného charakteru v litoměřickém regionu chybí.

 
Uživateli a uživatelkami Chráněného bydlení jsou lidé s lehkým či středně těžkým mentálním znevýhodněním, jejichž schopnost samostatně bydlet je ztížena do té míry, že potřebují individuální podporu. Služba je poskytována lidem ve věku od 18 do 64 let, které jsou schopny základní sebeobsluhy.

 
Posláním
Chráněného bydlení je poskytnout lidem s mentálním znevýhodněním bydlení s takovou podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 
Cílem
Chráněného bydlení je podporovat soběstačnost uživatelů/uživatelek v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované službě a naučili se využívat své schopnosti, posilovat svou nezávislost, zodpovědnost a schopnost rozhodování

  

Dílčí cíle služby:

  • Podpořit uživatele/uživatelky při zvládání každodenní péče o sebe sama.
  • Podpořit uživatele/uživatelky při zvládání péče o domácnost.
  • Podpořit uživatele/uživatelky při uplatňování jeho práv a svobod a oprávněných zájmů.
  • Podpořit uživatele/uživatelky při využívání veřejně dostupných služeb.
  • Podpořit uživatele/uživatelky v zapojení se do pracovních aktivit.
  • Podpořit uživatele/uživatelky při využívání volného času.
  • Podpořit uživatele/uživatelky při začleňování do života ve městě.

 


Chráněné bydlení v Terezíně je držitelem čestného uznání (2. místo) v soutěži 4. ročníku projektu Cena kvality v sociální péči za rok 2008 (vyhlašovatelem odborný časopis Sociální péče).

 

  

  

Tato služba je hrazená také z darů - PODPOŘTE NÁS I VY!

Všem dárcům děkujeme!

 

Pro další informace nás kontaktujte

 

       logo_UK_2016             
                     

                              

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha